Logo

Minna Marjamaa's Personal Meeting Room - Shared screen with speaker view
Jarkko Meronen - SeAMK
31:12
Mihin mennessä tämä tieto oman amk osalta tarvitaan viimeistään?
tottituh
32:47
Parempi olisi hoittaa pdf/a-validointi keskitetysti.
Päivi Kari
33:10
Tallennetaanko tämä?
Päivi Kari
33:19
Kiitos.
Kirsi Ylänne
34:12
Laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta mainitaan kyllä uhkasakko (14 §) eli pahimmillaan voi olla taloudellinenkin keppi käytössä.
Hellevi
40:04
Metropoliassa otetaan oma sähköinen arkisto käyttöön 2021 ja opinnäytetyöt arkistoidaan sinne. Dian tieto ei päde meidän osalta enää.
nsnicker
41:47
Kansalliskirjaston/arkiston PAS tarkoittaa ilmeisesti muuta teknistä ratkaisua kuin omaa sähköistä arkistojärjestelmää?
Heini Oikkonen-Kerman
01:06:12
Mistä löytyisi esimerkki ei-saavutettavasta viittauskäytännöstä?
Merja Kallio
01:08:45
Opinnäytteissä monesti tiivistelmäsivu on taulukkona ja lukujärjestys saattaa olla väärä, miten tiivistelmä olisi saavutettava?
Päivi Toivanen
01:09:00
Onko koskaan mietitty, että olisi yksi yhteinen opinnäytetyöpohja, jotka kaikki amk:t käyttäisivät? Valittu soveltuva fontti yms., mutta logo vain vaihtuisi...
tottituh
01:09:53
Juuri näin. Opinnäytetyöpohjat voivat olla saavutettavia, mutta kaikissa koulutuksissa ei geneerisiä pohjia käytetä – tästä esimerkkinä vaikkapa muotoilun opiskelijoiden vakanäyttöön sovitettavat layoutit, joissa jokainen sivu on tavallaan uniikki graafinen kokonaisuus. Vähän tekstiä, paljon kuvaa, visuaalinen ongelmanratkaisu keskiössä. Onko näille omat pelisäännöt?
Heini Oikkonen-Kerman
01:09:54
Yhteinen opinnäytepohja kiinnostaa ainakin periaatteessa!
Merja Kallio
01:10:06
Englanninkielinen ohjeistus olisi hyvä saada myös kv-opiskelijoille
Minna Marjamaa
01:10:30
Ohjeistukset ovat tulossa kolmella kielellä
Heini Oikkonen-Kerman
01:13:20
Onko saavutettavuuden kannalta parempi, että opiskelija saa ohjeet erillisessä tiedostossa vai että ne löytyvät suoraan esim. nettisivulta?
tottituh
01:13:29
Lupaus, että Word tekisi validin PDF/A:n, ei ole ihan pitävä. IOS-käyttöjärjestelmälle (Macit) tehdyt Office-tuotteet eivät tuota 100% samanlaista pdf/A:ta kuin Win-paketin tuotteet. Arkistointia edeltävät validaattorit nappaavat Macilla tehdyt tallenteet usein kiinni.Oma kokonaisuutensa ovat LaTeX-pohjaiset ratkaisut. TY:ssä on omat ohjeet Linux, Win ja IOS-pohjaisten LaTeXien käyttäjille. Myös eri kuvaformaatit voivat vaikuttaa lopullisen pdf-tallenteen validiteettiin.
Heini Oikkonen-Kerman
01:14:01
Siihen tuli jo hyvin vastaus!
Merja Kallio
01:17:33
Samat ongelmat ovat tulleet vastaan Mac- ja LaTeX-lähtöisillä PDF-tiedostoilla
Hannele Mikkola
01:19:12
Amkissamme käytetään opinnäytepohjaa myös raportointipohjana läpi opintojen.
tottituh
01:21:42
Oletteko tutkineen PDF/A:n ja PDF/UA:n suhdetta?Ovatko ristiriidassa? Eikö PDF/A pelkistä joitakin saavutettavan käytön mahdollistavia, kuten selailua helpottavia ominaisuuksia pois?
tottituh
01:23:39
PDF/A taitaa poistaa skriptejä koodista. Sellaisia, joita UA:ssa sallitaan.
Timo Malin
01:35:11
Kiitos, minun on poistuttava tässä vaiheessa. Toivottavasti materiaali on sitten saatavissa jostakin. T. Timo
Kirsi Ylänne
01:39:16
Tuleeko kuvailutietoihin tietoa julkaisun saavutettavuudesta?
Tiina Tolonen
01:39:31
Tilaisuus nauhoitetaan ja materiaali jaetaan tilaisuuden jälkeen Theseus-eDuunissa: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=149654150
Merja Kallio
01:41:43
Jokin Dublin Core -kenttä pitäisi siis olla saavutettavuustiedolle
tottituh
01:46:48
(Kokemuksia naapurista, TY:n opinnäyteprosessista)Kun opinnäytteet ovat pitkäaikaissäilytetettäviä, niiden arkistokelpoisuuden varmistamiseksi käytetään sähköisessä opinnäyteprosessissa pakotettua PDF/A-vaatimusta. Varmistetaan PDF/A:n oikeellisuus erillisellä validaattorilla, joka liittää ”vesileiman” dokumenttiin, ja vasta vesileimallinen voi edetä arvioinnin kautta julkaisuarkistoon. Kun validaattori peilaa tiedostosta 40 – 60 parametria, valitettavan moni Wordin, LaTeXin tms. ei läpäise validointia. Siksi/kun käytetään korkeakoulun keskitettyä PDF/A-muuntajaa, tämä tuo monimutkaisuutta prosessiin palvelun etäkäyttäjille. PEF/A ei kuulu perusopiskelijan arkikokemukseen.Kun 2500 vuosittaisen tutkielman tallennusvaiheeseen liittyy yli 1000 palvelupyyntötikettiä, niistä 85 % liittyy PDF/A:n konversioon. Olisi hienoa, jos A) PDF/A:n rinnalle ohjeistettaisiin muita tuettuja PAS:n mukaisia tiedostomuotoja, B) Arkistomuoto tuotettaisiin keskitetysti akateemisen arviointiprosessin jälkeen.
Kirsi Ylänne
01:48:55
Onko tutkittu olisiko EPUB 3.2 -formaattia mahdollista käyttää pitkäaikaissäilytyksessä? EPUB olisi saavutettavuuden kannalta parempi formaatti kuin pdf.
tottituh
01:49:39
EPUB 3.2 olisi oma toiveeni selvitettäviin vaihtoehtoihin :-)
tottituh
01:56:16
Miten arvioitte, miten monta kertaa PAS-aineistoille tehdään kokonaismuunnos seuraavan 50 vuoden aikana. Toimintaympäristö ja tiedonhallinta lienevät merkittävästi erilaisia vuonna 2070?
Miia
02:02:31
Juu, täällä ollaan!
Jarkko Meronen - SeAMK
02:05:24
Kuulostaa, kiitos.
Hannele Mikkola
02:06:29
Onko Theseuksen pimeä arkisto toteutumassa vai tulikohan tähän jo vastaus?
Hannele Mikkola
02:07:06
Ok, kiitos!
Merja Kallio
02:08:36
Kiitos!
leena.ruokanen
02:08:40
Kiitos paljon!
Mervi Kivirinta
02:08:51
Kiitos!
Pirjo Teppo
02:08:53
Kiitokset
Hannele Mikkola
02:09:14
Kiitokset kaikille, oli todella kiinnostavaa!
Raija Järvimäki
02:09:20
Kiitos
Jaana Latvanen
02:09:43
Kiitos kaikille!
Leena Elenius
02:09:58
Kiitos1
Aira Bragge
02:10:13
Kiitos :)
tottituh
02:10:33
Kiitos antoisasta webinaarista!
Maarit Koskela
02:11:23
Kiitos hyödyllisestä webinaarista!